Velkommen

 

VELKOMMEN TIL “GRUNDEJERFORENINGEN DROSSELHOLM”s HJEMMESIDE.

Hjemmesiden er primært rettet mod grundejerforeningens medlemmer.

Alle nuværende og fremtidige ejere af parceller udstykket fra matr. nr. 2, Nygård by, Højby sogn, har ret og pligt til at være medlemmer af “Grundejerforeningen Drosselholm”.  Se endvidere “KORT OVER GRUNDEJERFORENINGEN”.

Foreningen blev grundlagt i 1968, og har i dag 191 betalende medlemmer, heraf 31 fastboende.

Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes interesser som grundejere i enhver henseende. Herunder at administrere og vedligeholde de under grundejerforeningen hørende veje, forsyningsledninger, fælles åløb m.v. 

 Vi har på hjemmesiden lagt de ting, som vi mener er vigtige og informative for dig som medlem, men vi er absolut åbne over for forslag til forbedring af hjemmesiden, – så kom bare med forslag.